نام کتاب: ملزومات پزشکی داخلی

نام اصلی انگلیسی: Essentials of Internal Medicine

نویسنده: Nicholas J. Talley, Brad Frankum, David Currow

ویرایش سوم

 

توضیحات مختصر کتاب به وسیله گوگل ترنسلیت:

ساخت و ساز در تکنیک های تشخیصی تاسیس، ملزومات پزشکی داخلی ۳E ارائه یک رویکرد مدرن به طب داخلی، تجهیز خواننده را با مهارت های لازم برای تبدیل شدن به یک داخلی موثر است. این متن ارائه روش های عملی برای تشخیص و به استراتژی های تاریخ برای اجرای درمان مبتنی بر شواهد برای شرایط رایج است.