نام کتاب: تاریخچه بیمار: رویکرد مبتنی بر شواهد به تشخیص های افتراقی

نام اصلی کتاب: The Patient History: An Evidence-Based Approach to Differential Diagnosis

نویسنده: Mark C. Henderson, Lawrence M. Tierney Jr., Gerald W. Smetana

ویرایش دوم

 

 

توضیحات مختصر کتاب:

برای دانشجویان پزشکی و دیگر دانشجویان حرفه های بهداشتی، یک تشخیص افتراقی دقیق با تاریخچه بیمار شروع می شود. ایده آل برای کتاب های درسی بزرگ در معاینه فیزیکی، این راهنمای مورد اعتماد است به طور گسترده ای برای آن مهارت ساختمان تحسین شده، و شواهد رویکرد به تاریخچه پزشکی است.

 

 

لینک آمازون:

https://www.amazon.com/Patient-History-Evidence-Based-Approach-Tierney/dp/0071624945

 

 

لینکهای دانلود کتاب:

لینک دانلود کتاب از سرور اولee